معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش

خدای سبحان را سپاسگزاریم و سر به آستان پرمهرش می ساییم که توفیق داد تا میزبان شما فرهیختگان، نخبگان و فرزانگان در چهارمین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری وتوسعه اقتصاد شهری باشیم.

در این کنفرانس قصد داشتیم ضمن مطرح نمودن آخرین دستاوردهای علمی ؛ آنها را در بوته نقد و نظرسنجی صاحبنظران و اندیشمندان قرار داده و محیطی را برای خلق دانش و انتقال آن به محیط کسب و کار فراهم آوریم.

لذا از تمامی افراد و صاحبنظران و پژوهشگران محترم کمال سپاسگذاری را داریم و منتظر دریافت نظرات و دستاورد های علمی شما عزیزان در پنجمین دوره کنفرانس نیز می باشیم.