تاریخهای مهم

صفحه اصلی > تاریخهای مهم

شروع ارسال مقالات : 20 شهریور 1396

پنل دوم کنفرانس

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :15 آبان ماه

آخرین مهلت ثبت نام و واریز هزینه مقالات 15 آبان ماه

زمان برگزاری همایش :20 آبان 96


توجه:گواهینامه کنفرانس پژوهشگران گرامی که در پنل اول (30 مهر ماه) شرکت کرده اند در تاریخ 6 آبان ماه به آدرس پستی درج شده در پنل پست میگردد لطفا در صورت کامل نبودن آدرس نسبت به درج آن اقدام نمایید